Tagarchief | recensie herstory of art

CKV onderwijsrecensie Herstory of Art

Herstory of Art is vorig jaar meegenomen in de aanbevolen nieuwe literatuur voor het vak CKV Culturele Kunstzinnige Vorming dat gedoceerd wordt op middelbare scholen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de NBD|Biblion recensie geschreven door drs. J.M.L.E. de Koning.

Deze vlot geschreven, goed geïllustreerde en speels vormgegeven publicatie vol eyeopeners is verplichte kost voor iedereen die met kunst te maken heeft.

 

Herstory of Art onderwijsrecensie CKV

Recensie Herstory of Art in Tableau Magazine

In het zomernummer van Fine Arts Magazine Tableau (2012) werd ‘Herstory of Art’ vermeld!

recensie herstory of art in Tableau Magazine

Her Story of Art
In deze recent verschenen uitgave toont kunsthistorica Karin Haanappel een wereld waarin naast de bekende mannelijke ‘helden’ ook vrouwen volop deel uitmaken van de kunstgeschiedenis. Daarnaast wijst zij op het belang van niet-westerse en prehistorische culturen. Volgens Haanappel werd in de prehistorie het levengevende vrouwelijke als hoogste godheid vereerd. Daarin komt rond 4000 v. Chr. verandering, het mensbeeld wijzigt: de vrouw wordt ondergeschikt aan de man. Kunst fungeert als uitdrukking van de tijdgeest en weerspiegelde dus ook die veranderende rolverdeling. Hoewel er vandaag de dag net zoveel vrouwelijke kunstenaars werkzaam zijn als mannelijke, meent Haanappel dat er nog steeds geen sprake is van gelijkwaardigheid, juist omdat we nog altijd een ‘mannelijk canon der kunstgeschiedenis’ voorgeschoteld krijgen.

Voor meer recensies, klik hier.

Herstory of Art door Karin Haanappel
Meer informatie: www.herstoryofart.nl 

Recensies Herstory of Art

‘Herstory of Art’ is nog geen twee maanden oud en heeft al schitterende recensies ontvangen!! Buiten de vele mails die ik van lezers heb mogen ontvangen waarin zij in enthousiaste woorden hun lof uitspreken over mijn boek, zijn er ook twee recensies in de media geplaatst. Een bij bol.com door literatuurhistorica drs. Martine Kouwenhoven uit Antwerpen en een NBD|Biblion recensie door drs. J.M.L.E. de Koning.

Recensie Herstory of Art door drs. M. Kouwenhoven uit Antwerpen
gepubliceerd op 5 mei 2012 op
bol.com

Eindelijk is er dan een boek verschenen dat de kunstgeschiedenis compleet maakt. Herstory of Art geeft een boeiend overzicht van de grote en belangrijke kunstenaressen. Karin Haanappel begint haar overzicht in de prehistorie. Dit geeft een belangrijke meerwaarde aan haar overzicht, omdat men de kunstgeschiedenis doorgaans laat aanvangen bij de klassieke Oudheid, die al uitgesproken patriarchaal was. Door al veel vroeger te beginnen toont Haanappel aan, dat de egalitaire samenlevingen van voor de klassieke Oudheid belangrijke kunstenaressen kende. Het is prachtig – en tegelijkertijd ontluisterend- om de evolutie te volgen van egalitaire samenlevingen naar dominante samenlevingen, waarbij de rol van de vrouw van ondergeschikt belang was.

Ook in de kunstgeschiedenis vanaf de klassieke Oudheid tot heden zijn er belangrijke en talentvolle kunstenaressen geweest, ze werden alleen nooit vernoemd. Dit boek vult deze grote lacune in.

Een prachtig overzichtswerk van de kunst, maar tegelijkertijd een stuk meer dan dat. Het is een nieuwe verkenning van onze eigen (kunst)geschiedenis, die onmisbaar is als we willen begrijpen waar we vandaan komen en waar we eventueel naartoe zouden kunnen gaan.

Pluspunten: Toegankelijk, Compleet, Inspirerend, vlot geschreven, eye-opener

NBD|Biblion recensie Herstory of Art door drs. J.M.L.E. de Koning
Langverwachte en essentiële publicatie – verschenen op de honderdste Internationale Vrouwendag – over vrouwelijke kunstenaars vanaf de prehistorie tot nu. Dit overzichtsboek over on(der)belichte vrouwen in de kunstgeschiedenis brengt op aansprekende wijze ‘haar verhaal van de kunst’ voor het voetlicht. De auteur, die zich al ruim vijftien jaar toelegt op onderzoek naar en onderwijs over vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen, wil met dit boek een eerste aanzet geven tot een meer egalitair beeld van de traditionele, Europese kunstgeschiedenis, die tot op heden wordt gedomineerd door mannelijke grote meesters. Door, geheel ongebruikelijk, te starten met de vroegste kunstuitingen in de oude steentijd wordt aangetoond dat vrouwen vanaf het begin een cruciale rol hebben gespeeld bij het maken van kunst. Het boek eindigt beknopt met de pioniers van de moderne kunst, wat de lezer direct doet verlangen naar het aangekondigde vervolg. Deze vlot geschreven, goed geïllustreerde en speels vormgegeven publicatie vol eyeopeners is alvast verplichte kost voor iedereen die met kunst te maken heeft. Met literatuurlijst en noten. Alleen de titel is in het Engels.

Herstory of Art door Karin Haanappel
Uitgeverij: A3 boeken
ISBN: 978 9077 408940
€ 24,50

verkrijgbaar in boekwinkels en via internet. Gesigneerde exemplaren zijn te bestellen via www.herstoryofart.nl